املاک

پروژه های متعددی در ترکیه وجود دارد

این شرکت بخش مسکن خود را مشاوره به مشتریان جهت اطمینان از انتخاب پروژه - متراژ - بالاخص موقعیت مکانی پروژه - و هزینه واحد آپارتمان در اختیار مشتری قرار میدهد 

خرید مهمترین بخش یک کار هست اطمینان از سند ملک  یا تاپو - خدمات داخل سیته سالن ورزشی- فضای سبز- پارکینگ- استخرها-مکان بازی بچه ها و مصالح بکار رفته و شرکت سازنده 

همه اینها بی تاثیر نیست در یک خرید خوب و مطمین بسیار موثر است.